Ugunsdrošības preču e-veikals – palīgs ikvienā birojā!

Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Ugunsdrošība ir svarīga gan uzņēmumos, kas darbojas augsta riska apstākļos, gan  pilsētas birojos. Informēts personāls, kurš pārzina noteikumus, kā arī  atbilstoši aprīkotas telpas ir mierpilnas darba vides atslēga. Ugunsdrošības uzņēmuma FN-SERVISS e-veikals piedāvā gan konsultācijas, gan plašu preču klāstu, lai Jūsu biroja vide būtu pienācīgi nodrošināta ugunsnelaimes gadījumā. Uzziniet, kā pasargāt savu uzņēmumu un darbiniekus no ugunsnelaimes!

Kādi ugunsdrošības priekšraksti ir jāievēro birojā?
2016. gadā Ministru kabinets pieņēma jaunus Ugunsdrošības noteikumus, kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildības saimnieciskas darbības un publiskos objektos. Lai izvairītos no ugunsnelaimes, atcerieties nodrošināt telpas ar nepieciešamo inventāru, kā arī pievērst uzmanību ugunsdrošības noteikumiem:

Drošai evakuācijai:
• sākoties ugunsgrēkam vai atskanot trauksmes signālam, darbinieku pienākums ir nekavējoties pašiem pamest ēku, ne tikai paļauties uz vadītāja organizēto evakuāciju;
• durvīm, kas tiks izmantotas evakuācijā jābūt bez pūlēm atveramām no iekšpuses. Jebkas, kas aizkavē durvju atvēršanu ilgāk par 3 sekundēm uzskatāms par šķērsli. FN-SERVISS e-veikalā saviem klientiem piedāvā GFS evakuācijas durvju rokturu vai slēdzeņu pārsegus, kā arī evakuācijas izejas rokturu bloķētājus, kas trauksmes situācijā palīdzēs atvērt durvis tikai ar vienu rokas kustību;
• attālums starp diviem evakuācijas plāniem nevar būt lielāks par 40 m;
• birojos uzstādītajām ugunsdzēsības dienesta zīmēm jābūt labi redzamām – izgaismotām, kā arī nodrošinātām ar 2. klases gaismu atstarojošu virsmu;
zīmi, kas norāda ceļu uz evakuāciju (ja tā ir paredzēta ne mazāk kā 50 cilvēku evakuācijai) jāaprīko ar apgaismojumu. Tai jādarbojas ar autonomu enerģijas avotu. Tas attiecināms arī uz zīmēm, kas norāda uz vairāk nekā 20 m garu evakuācijas ceļu. FN-SERVISS e-veikalā varēsiet uzzināt vairāk par evakuācijas un avārijas apgaismojumiem, kā arī izvēlēties atbilstošāko.

Ugunsnelaimju novēršanai:
• no 2016. gada 1. septembra publiskos objektos atbildīgajām personām jānodrošina ne vien ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, bet arī vizuālā apskate. Papildu informāciju par izmaiņām ugunsdzēsības inventāra apkopēs atradīsiet šeit;
• iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu komplektā ar šļūteni un stobru jānovieto tam paredzētā skapī. Šļūtenei ir jānodrošina kompakta strūkla. FN-SERVISS mājaslapā atradīsiet vērtīgus ekspertu padomus un normatīvo aktu prasību skaidrojumu attiecībā uz Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija". Savukārt e-veikalā varēsiet iepazīties un pasūtīt Eiropas ražotāja Supron 3 stacionārās ugunsdzēsības sistēmas;
• papildu prasības ir noteiktas attiecībā uz iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudēm. Līdzās jau ierastajai pārbaudes kārtībai ir nepieciešams noteikt ūdens atdeves ražību pie ugunsdzēsības stobra. Vairāk par izmaiņām uzziniet šeit
• sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu objektus (virtuves, ēdnīcas, kafejnīcas, restorānus) un ražotnes, kur ēdiena pagatavošanai vai ražošanai izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai taukus, papildus jānodrošina ar F klases ugunsdzēsības aparātiem. FN-SERVISS e-veikalā atradīsiet noderīgu informāciju par ugunsdzēsības aparātu veidiem, kā arī vadlīnijas ugunsdzēsības inventāra izvēlei.

Steidzamie darbi ugunsdrošības prasību nodrošināšanai
Kā zināms, ugunsdrošības normu ieviešana notiek pakāpeniski. Kā šī gada TOP aktualitātes, kas stāsies spēkā jau 1. septembrī, jāatzīmē 3 prasības:
gāzes noplūdi signalizējoši detektori. Telpās, kur izmantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda detektori, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šo noteikumu, neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī, ja gāzes ierīce atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā. FN-SERVISS e-veikals saviem klientiem piedāvā plašu detektoru, tostarp gāzes detektoru, sortimentu dažādām vajadzībām;
 elektroinstalāciju un kontaktu savienojumu pārbaude. Elektropārbaude jāveic reizi 10 gados. Objektos, kuri atrodas ķīmiski agresīvā vidē, – reizi gadā, spārdzienbīstamos objektos – reizi divos gados. No šī gada 1. septembra papildus ierastajai elektroinstalāciju mērījumu kārtībai, atbildīgajiem speciālistiem būs jānodrošina kontaktu savienojumu pārbaude, izmantojot termokameru;
 ugunsdrošības instrukcijas. Līdz šī gada 1. septembrim Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildinājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām. Noderīgu informāciju par ugunsdrošības dokumentāciju un instruktāžām atradīsiet FN-SERVISS mājaslapā.

Visu nepieciešamo drošai darba vietai iegādājieties FN-SERVISS e-veikalā vai sazinieties ar pārstāvniecību Rīgā, Valmierā vai Kurzemes reģionā. Atbildīgais pārstāvis Kurzemē – Imants Liģis. Pasargājiet savu uzņēmu un darbiniekus no neparedzētas ugunsnelaimes!