Krāslavas pils staļļu attīstībā investēs teju 790 000 eiro

Daugavpils, 6.dec., LETA. Īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītu projektu "Rīteiropas vērtības", Krāslavas pils staļļu attīstībā tiks investēti 788 862 eiro, aģentūru LETA informēja Krāslavas novada pašvaldībā.

Projektam virzītā ēka, kas ir viena no grāfu Plāteru muižas saimniecības ēkām, visticamāk, celta 19.gadsimta 20.gados kā vienstāva 42 metrus gara mūra ēka. Sākotnēji tai bijuši divi vai trīs vienstāva, ap pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu korpusā bija ierīkots stallis, bet ziemeļu un rietumu korpusā – šķūņi.

Lai šogad varētu sākt būvdarbus, Krāslavas novada pašvaldībai jau 2016.gadā ir izstrādāts Amatu mājas būvprojekts. Ciešā sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un mākslinieku Raimondu Vinduli izstrādāta arī ekspozīcija "Pi vīna golda", kas veltīta Krāslavai raksturīgā piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. Šogad maijā tika apstiprināta Krāslavas pils kompleksa Darbības stratēģija tūrisma kontekstā 2017. – 2021.gadam.

Savukārt septembrī tika veikts atklāts konkurss, kura rezultātā noslēgts līgums ar personu apvienību "PMK un BBA". Projekta attiecināmais budžets Krāslavai ir 500 000 eiro, pārējā summa, kā arī papildus izmaksas uzraudzībai un ekspozīciju izveidei tiek plānotas pašvaldības 2018.gada budžetā.

Būvdarbi jau ir sākti un tos plānots pabeigt līdz 2018.gada jūnijam. Lielākie plānotie darbi ir jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumu ierīkošana, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi un teritorijas labiekārtošana. Projekta gaitā paredzēta arī ekspozīcijas "Pi vīna golda" izveide, telpas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu demonstrējumiem un degustācijai ierīkošana, kā arī Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana. Atsevišķās telpās tiks izvietoti Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fondi.

Kopprojekts "Rīteiropas vērtības" kultūras mantojumu saglabāšanas un attīstības nolūkos paredz investēt 11.gadsimta Ludzas pilsdrupu, vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas, Aglonas bazilikas, vecticībnieku sādžu Daugavpils novadā un Tehnikas muzeja Daugavpils cietoksnī attīstībā teju sešus miljonus eiro.

Krāslavas pils kompleksā jau daudzus gadus tiek īstenoti ES fondu un valsts programmu projekti, pašvaldības finansēti darbi, mērķtiecīgi attīstot un popularizējot Krāslavas pils kompleksu. Viens no veiksmīgākajiem projektiem ir bijis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Bella cuisine", kurā 2014.gadā tika pilnībā atjaunota Krāslavas pils pārvaldnieka māja un tajā izveidots Latgales kulinārā mantojuma centrs.

Šī gada oktobrī Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā ir apstiprināts arī Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciētais projekts "Bella culture", kurā tiks turpināti iekšējie atjaunošanas darbi amatniecības centra ierīkošanai ar četrām darbnīcām ēkas daļā gar Pils ielu, tādējādi sakārtojot vēl vienu no Krāslavas pils kompleksa ēkām.