Izstrādās Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam

Daugavpils, 4.apr., LETA. Krāslavas novada dome pieņēmusi lēmumu par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam izstrādi, aģentūru LETA informēja Krāslavas novada pašvaldībā.

Programmas izstrādes uzdevumi ir definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai, kā arī izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus - attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Izstrādājot attīstības programmu, paredzēts arī apzināt un ņemt vērā jau sāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus, kā arī nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam paredzēts izstrādāt līdz 2019.gada aprīlim.