Darbavietu izveidei un investīciju piesaistei Krāslavas novadā ieguldīs 0,77 miljonus eiro

Kraslava24.lv
Kraslava24.lv

Lai radītu jaunas darbavietas un piesaistītu investīcijas, Krāslavas novadā ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā šogad un 2017.gadā plānots ieguldīt 0,77 miljonus eiro.

Kā aģentūru LETA informēja Krāslavas novada domē, augusta nogalē Krāslavas novada pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta pieteikumu.

Plānotajā projektā "Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā" jau aktīvi tiek veikti pārbūves darbi, un līdz 2016.gada beigām tiks pārbūvēts Raiņa ielas posms, Vasarnīcu iela un pašvaldības ceļš "Kalnieši-Stalti". Pārbūves darbus veic SIA "Ošukalns", to kopējās izmaksas - 433 813 eiro.

2017.gadā plānots sākt darbus Lielās ielas divos posmos - no Vienības līdz Aronsona ielai un no Mednieku ielas līdz īpašumiem Lielajā ielā 47, izveidojot sacilpojumu.

Projekta mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā.

Paredzams, ka, sakārtojot transporta infrastruktūru ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas.

Labumu no projekta darbībām gūs pieci uzņēmumi - ZS "Raudovišķi", SIA "IT International", SIA "IV PLUSS", IK "DJM Auto" un AS "NIDL" -, kas apliecinājuši, ka izveidos 12 jaunas darbavietas un ieguldīs savu uzņēmumu attīstībā vismaz 400 000 eiro.

Projekta "Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā" kopējās attiecināmās izmaksas ir 770 771 eiro, tostarp ERAF finansējums - 655 155 eiro (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai - 34 685 eiro (4.5%) un pašvaldības finansējums - 80 931 eiro (10.5%).