Dagdas novadā skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus mācīs šķirot atkritumus

Daugavpils, 11.sept., LETA. Gādājot par tīru un sakoptu Dagdas novadu, sākot no šodienas, četru dienu garumā Dagdas novada izglītības iestādēs norisināsies vērienīgs vides izglītības lekciju cikls, mācot skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus pareizi šķirot atkritumus, rūpēties par vidi un taupīt resursus, aģentūru LETA informēja SIA "Zaļā josta" mārketinga vadītāja. Laima Kubliņa.

Vides izglītības lekcijas norisināsies projektā "Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!", veicinot aktīvāku šķiroto atkritumu otrreizējo pārstrādi un drošu apglabāšanu. SIA "Zaļā josta" un atkritumu apsaimniekotāja SIA "Clean R" eksperti vadīs 20 vides izglītības aktivitātes un speciālistu vieslekcijas Dagdas novada astoņās skolās un trijās Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, mācot bērniem saudzēt un aizsargāt dabu, šķirojot atkritumus. Kopumā tiks apmācīti ap 900 bērni un jaunieši, kas iegūtās zināšanas varēs izmantot ikdienā un nodot mājiniekiem, sekmējot atkritumu šķirošanas kultūru visa novada ietvaros.

"Efektīva atkritumu šķirošanas ieviešana pašvaldībā iespējama tikai, strādājot roku rokā visām iesaistītajām pusēm," uzsver SIA "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, atzinīgi novērtējot Dagdas pašvaldības iniciatīvu jaunu šķiroto atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšanu apvienot ar kompleksu iedzīvotāju izglītošanas kampaņu.

Izglītojošo nodarbību laikā "Zaļās jostas" pārstāvji informēs par pareiziem atkritumu šķirošanas pamatprincipiem, skaidrojot, kādēļ atkritumi ir jāšķiro, kā arī, kādi izlietotā iepakojuma atkritumi ir piemēroti pārstrādei. Īpaša nozīme tiks pievērsta videi kaitīgu preču atkritumu tēmai, skaidrojot nolietotu bateriju, elektroiekārtu, kā arī bīstamo atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, uzsverot sabiedrības pienākumu nodrošināt šo atkritumu pareizu utilizāciju. Nodarbības tiks papildinātas ar atraktīviem uzdevumiem un pārbaudījumiem, kas īpaši izstrādāti katrai vecuma grupai ērti uztveramā un saistošā veidā. Mazākos apmācību cikla dalībniekus uzrunās dabas draugs Ezītis Jostiņš, skaidrojot bērniem atkritumu šķirošanas nozīmi un ieguvumus.

Projekta gaitā sadarbībā ar "Clean R" tiks organizēta nolietoto elektroiekārtu vākšanas diena, kā arī Dagdas novada izglītības iestādes iesaistīsies "Zaļās jostas" ikgadējā izlietoto bateriju vākšanas kampaņā, kompleksi sekmējot videi kaitīgu atkritumu otrreizējo pārstrādi.

"Ar projekta aktivitāšu palīdzību Dagdas novada iedzīvotāji, īpaši bērni un jaunieši, tiks motivēti izmest atkritumus tiem paredzētajā vietā, tādējādi ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēs dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parādot, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas," norāda projekta atbildīgā persona, Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Olga Gekiša.

Lai sasniegtu projekta "Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!" izvirzītos mērķus, novada publiski pieejamās atpūtas vietās tiks uzstādīti atkritumu savākšanas konteineri un suņu ekskrementu savākšanas tvertnes.