Dagdas novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2018"

Daugavpils, 28.marts, LETA. Dagdas novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2018", aģentūru LETA informēja Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska.

Uz konkursa finansējumu var pretendēt projekti, kas radīs uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras vai sociālajā jomā, būs publiski pieejami vai arī tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Projektā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un nereģistrētas iedzīvotāju grupas.

Projekta gaitā Dagdas novadā būs iespējams ierīkot un atjaunot bērnu rotaļu laukumus, labiekārtot daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpas vai apkārtni, izveidot vai uzlabot dabas takas, atpūtas, brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras objektus vai sporta laukumus.

Finansēt paredzēts izdevumus par inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādi. Savukārt netiks finansētas pakalpojumu un darbaspēka izmaksas.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 3.aprīļa līdz 3.maijam. Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim.

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, viena projekta atbalstam paredzētais finansējums būs līdz 500 eiro. Kopējais pieejamais finansējums pasākumam - 5000 eiro.