Aglonā būvēs daudzfunkcionālu ēku pašvaldības vajadzībām

Daugavpils, 23.maijs, LETA. Aglonas novadā, Aglonā plānots uzbūvēt daudzfunkcionālu ēku pašvaldības vajadzībām, aģentūru LETA informēja Aglonas novada pašvaldībā.

Aglonas novada pašvaldības administrācijas ēkā patlaban strādā dažādi speciālisti, grāmatvedības nodaļa, klientu apkalpošanas centrs. Kabinetos vienlaicīgi atrodas daudz darbinieku, kas apgrūtina darbu ar apmeklētājiem. Šeit atrodas arī Aglonas novada Kultūras centrs, kura veiksmīgai darbības nodrošināšanai arī ir vajadzīgas lielākas telpas. Lai nodrošinātu administrācijas efektīvu darbību un iedzīvotāju veiksmīgu apkalpošanu, pašvaldībai nepieciešamas plašākas telpas.

Pašvaldības īpašumā ciemata centrā ir nelielas zemes platības, tādēļ tika izmantota izdevība nopirkt zemi kopā ar ēku Somersetas ielā 12, Aglonā ar apbūves laukumu 460 kvadrātmetri. Patlaban ir izstrādāta daudzfunkcionālās ēkas tehniskā dokumentācija un apstiprināts būvprojekts, kas paredz esošās ēkas demontāžu, izbūvējot tās vietā trīs stāvu ēku.

Ēkas pirmajā stāvā paredzēts izvietot novada domes klientu apkalpošanas centru, būvvaldi, kultūras un sociālo nodaļu, kurā kopā paredzētas darbavietas 15 cilvēkiem. Otrajā stāvā atradīsies grāmatvedības un IT darbinieku telpas, arhīvs, palīgtelpas un noliktava, bet trešajā stāvā - domes vadības telpas, sekretariāts un apspriežu telpa.

Labiekārtojot daudzfunkcionālās ēkas apkaimi, tiks izbūvēti gājēju celiņi un auto stāvlaukums, uzstādīti soliņi un informatīvais stends. Jaunā ēka un tās apkaime būs pielāgota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Daudzfunkcionālās ēkas izbūves projekta īstenošanai pašvaldība plāno iesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu. Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 800 000 līdz 900 000 eiro apmērā.