Laika ziņas

Laika ziņas Krāslava

Šobrīd
Lietus
+4°C
Lietus
  • 1,9 m/s Z-ZA1,9 m/s Z-ZA
  • 1015 mm Hg
  • 94 % mitr.
  • 4 °C sajūta
Laika prognoze
Iespējams lietus
Sestdien
29.04
3..+13
Apmācies
Svētdien
30.04
..+9
Iespējams lietus
Pirmdien
01.05
3..+10
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Lietus Nakts Lietus 1011
mm Hg

5,3 m/s
ENE
98%
Iespējams lietus Rīts Iespējams lietus 1005
mm Hg

4,4 m/s
ENE
100%
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 12° 1004
mm Hg

6,7 m/s
D-DR
88% 12°
Apmācies Vakars Apmācies 1011
mm Hg

6,4 m/s
D-DR
68%