"Zītari", ZS

Bioloģiskā saimniecība
Kontakti
Apraksts

Bioloģiskā lauksaimniecība. Gaļas lopu audzēšana. Lauksaimniecības zemju sakopšana Dagdas novadā. Nekoptu un aizaugušu zemes platību pilnīga sakopšana. 

Atslēgvārdi

Bioloģiskā lauksaimniecība Dagdā. Gaļas liellopu audzēšana, lauksaimniecības zemju sakopšana. Apauguma novākšana uz lauksaimniecības zemēm. Aizaugušu lauksaimniecības zemju pirkšana un noma, (Dagdas novadā). Lauksaimniecības zemju sakopšana Dagdas novadā. Bioloģiskā lauksaimniecība Dagdas novadā. Šķirnes lopu audzēšana. Šķirnes lopu audzēšana Dagdas novadā. Gaļas lopu tirdzniecība Dagdā, šķirnes lopu tirdzniecība Dagdā, aizaugušu tīrumu sakopšana Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos, pļavu sakopšana Dagdā.