Dagdas novada pašvaldība, Asūnes pagasta pārvalde

  • Asūne, Dārza 1, Asūnes p., Dagdas n., LV-5676
  • Tālrunis 65629408
  • Reģistrācijas numurs 90000018020