Aleksandrovas internātpamatskola

Kontakti
Apraksts

Aleksandrovas internātpamatskola ir Dagdas novadā pašvaldības dibināta iestāde, kura realizē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A, B, C līmenis). Mācības notiek latviešu un krievu valodās. 

Atslēgvārdi

Izglītība, skola, speciālā izglītība, arodizglītība, Aleksandrova, Dagdas novads. Psihologs, logopēds, psihiatrs, speciālie pedagogi, profesionālā izglītība Dagdā, Krāslavā, Aleksandrovas internātpamatskola.